skip to Main Content

Privacybeleid HAY Rotterdam

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van hayinrotterdam.com. U dient zich ervan bewust te zijn dat HAY Rotterdam niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Hayinrotterdam.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Design House Rotterdam B.V., gevestigd aan Spuistraat 281 abc, 1012 VR Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.hayinrotterdam.com
Spuistraat 281abc
1012 VR Amsterdam
010 2265710
info@hayinrotterdam.com

Design House Rotterdam B.V. is de Functionaris Gegevensbescherming van hay-amsterdam.com en is te bereiken via info@hayinrotterdam.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hayinrotterdam.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor het invullen van contactformulier + online afspraak interieuradvies:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hayinrotterdam.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Hayinrotterdam.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Geautomatiseerde besluitvorming

Hayinrotterdam.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hayonlinewinkel.com) tussen zit. Hayinrotterdam.com gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress en Youcanbook.me.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hayinrotterdam.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hayinrotterdam.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Hayinrotterdam.com maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt en gebruikt. In deze tekstbestanden kan informatie zijn opgenomen over uw (eerdere) gebruik van de websites en bepaalde keuzes en instellingen die u daarop hebt vastgelegd. Het gebruik van cookies is veilig.
Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Hayinrotterdam.com maakt gebruik van de volgende type cookies:

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en mogen zonder toestemming worden geplaatst.

Analytische cookies

Met Google Analytics verzamelen wij statistieken over hoe onze webwinkel gebruikt wordt. Deze cookies geven ons inzicht in de gebruiksvriendelijkheid van de website. We gebruiken dit type cookie onder andere voor:

– Het bijhouden van technische aspecten van onze bezoekers, zoals taalvoorkeur, welk apparaat en browser wordt er gebruikt;
– Het bijhouden van het aantal bezoekers die onze website bezoekt;
– Het bijhouden van de pagina’s die worden bekeken.

Heb je vragen over ons privacybeleid of over inzage en wijzigingen in (of verwijdering) van persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze klantenservice.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door hayinrotterdam.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hayinrotterdam.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Hayinrotterdam.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hayinrotterdam.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hayinrotterdam.com.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Design House Rotterdam B.V.
Spuistraat 281abc
1012 VR Amsterdam
010 2265710
info@hayinrotterdam.com